Inici

Especialistes en el maneig i magatzematge de fluids (líquids i gasosos)

Plastindrus esta especialitzada en muntatge i disseny d’instal·lacions en plàstic (termoplastics), polipropilè (PP), polietilè (PE), PVC, PVDF, poliester (PRFV) i tot tipus de recobriments per a la indústria química, industrials, farmacèutiques, tractament d’aigua i similars.

Sistemes anticorrosió per a líquids altament corrosius amb materials de soportació indicats per a tal efecte.

Serveis

Instal·lacions Hidraúliques

Per a tota mena de transvasaments

Caldereria plàstica

Tot tipus de caldereria

Conducció de gasos

Conduccions de gasos anticorrosius.

Revestiments

Revestiments técnics

Desguassos industrials

Desguassos anticorrosius