PE CA

INSTAL·lACIONS HIDRAULIQUES

INSTAL·LACIONS EN POLIETILÉ (PE)

Les instal·lacions en Polietilè PE-100 són per les seves característiques molt utilitzades en la conducció d’aigua potable en tractar-se d’un material apte per a ús alimentari.

A causa dels tipus de soldadura existents també és un material molt versàtil a l’hora de la seva instal·lació.

Tipus de soldadura:

– Soldadura de gom a gom, molt segura i eficaç.
– Soldadura mitjançant maniguets electrosoldables.
– Soldadura amb aportació, molt utilitzada en reparacions i peces especials.
– Soldadura per extrusió, variant d’aportació de gran resistència mecànica.