PP CA

INSTAL·LACIONS HIDRAULIQUES

INSTAL·LACIONS EN POLIPROPILÉ (PP)

Les instal·lacions en Polipropilè PP són per les seves característiques molt utilitzades en la conducció de productes químics.

Les propietats mecàniques en instal·lació són:

– Bona resistència superficial.

– Bona duresa superficial i estabilitat dimensional.

– És un producte lleuger per la seva densitat.

A causa dels tipus de soldadura existents també és un material molt versàtil a l’hora de la seva instal·lació.

Tipus de soldadura:

– Soldadura de gom a gom, molt segura i eficaç.

– Soldadura amb aportació, molt utilitzada en reparacions i peces especials.

– Soldadura per extrusió, variant d’aportació de gran resistència mecànica.