PRFV CA

INSTAL·LACIONS HIDRAULIQUES

INSTAL·LACIONS EN POLIESTER (PRFV)

Reparació i instal·lació de polièster, realitzem recobriments i modificacions en dipòsits ja instal·lats.

Fabriquem tot tipus de peces especials en polièster reforçat amb fibra de vidre sota demanda del client.