PVC CA

INSTAL·LACIONS HIDRAULIQUES

INSTAL·LACIONS EN PVC

Les instal·lacions en PVC Pressió són per les seves característiques molt utilitzades en la conducció de fluids químics.

Entre els avantatges que es poden apreciar respecte a altres materials les més valorades són la seva facilitat d’instal·lació i menor cost.

A causa dels tipus de soldadura existents també és un material molt versàtil a l’hora de la seva instal·lació.

Tipus de soldadura:

– Soldadura mitjançant adhesiu d’unió.
– Soldadura amb aportació, molt utilitzada en reparacions i peces especials.
– Soldadura per extrusió, variant d’aportació de gran resistència mecànica.