PVDF CA

INSTAL·LACIONS HIDRAULIQUES

INSTAL·LACIONS EN POLIFLUORUR DE VINILÉ (PVDF)

Les instal·lacions en PVDF fan d’aquest material gràcies a la seva alta resistència química, estabilitat tèrmica sobre una alta gamma de temperatures, alta resistència a l’abrasió, siguin ideals per a les aplicacions amb les mes dures condicions d’ús.

Pels seus caracteristicas tècniques aquest material té una sèrie d’avantatges:

 • Pot suportar temperatures: -40 °C fins més 140 °C i pressions: PN 10 i fins a PN 16 a temperatura 20 °C.
 • És un material flexible, i té una estabilitat dimensional més àmplia que altres materials i també una molt alta resistència mecànica.
 • Un dels materials amb millors propietats tèrmiques del Mercat
  Aquest material resisteix molt bé elements com a halògens, àcids, alcohols i álcalins.
 • Compta amb una molt alta impermeabilitat i/o densitat a tots els gasos.
 • Continua mantenint totes la seva Propietats, fins i tot en altes temperatures
 • És un material que té llarga vida útil, fins i tot en situacions extremadament corrosives
 • Aquest tipus de Material molt net en instal·lació ja que no necessàriament requereix additius
 • El procés d’instal·lació és dels més segur ocupant tecnologia de soldadura d’alta qualitat.
 • Internament està composta per una superfície suau
 • En tot moment és lliure de la molesta corrosió
 • Una dels seus majors avantatges és el seu fàcil i ràpida reparació.