Conducció de gasos

SERVEIS

CONDUCCIÓ DE GASOS

Conduccions de gasos per a la seva evacuació o aportació d’aire en recintes on l’ambient pot ser nociu.

Utilitzem materials que per la seva naturalesa són altament resistents a les propietats químiques dels gasos extrets.

Dissenyem accessoris i elements complexos per a conductes de gran grandària els quals no són accessibles en el mercat estàndard.

Realitzem modificacions en conductes ja existents o reparacions.

Instal·lem també equips d’extracció (ventiladors) resistents a la corrosió en funció de les seves necessitats.