Desguassos industrials

SERVEIS

DESGUASSOS INDUSTRIALS

Desguassos industrials en materials termoplàstics altament resistents, evitant el vessament cap al subsol per a complir la normativa d’abocaments industrials vigent.

Amb les ultimes tècniques en soldadura assegurem l’estanquitat així com dels registres intermedis (fabricats amb el mateix material) que faciliten el manteniment i neteja  de sistema.