Revestiments industrials

SERVEIS

REVESTIMENTS

Els revestiments anticorrosius s’utilitzen per a preservar superfícies estructurals en contacte (o possibilitat) amb líquids altament corrosius (àcids o bases) com a norma general les superfícies són formigó o acer.

En Plastindrus  utilitzem mètodes de revestiment segons el fluid operatiu.

Recobriment termoplàstic, les seves característiques el fan materials ser net i molt eficient.