PRFV (Polièster reforçat amb fibra de vidre)

Característiques:

  • Alta resistència química davant els agents corrosius. En aquest sentit es converteix en un element de construcció ideal per a plantes de depuració, a causa de la forta capacitat corrosiva de les aigües residuals.
  • Alta resistència mecànica. Els tancs prefabricats en P.R.F.V. poden ser enterrats a una profunditat de fins a dos metres i mig.
  • Material lleuger. Es facilita enormement la tasca d’instal · lació gràcies a la manejabilitat dels tancs.
  • Perdurabilitat. La resistència química i la seva inalterabilitat fan que una instal · lació fabricada amb aquests materials duri per sempre.
  • Material Isoterma. El P.R.F.V. és un material tèrmicament aïllant. Els bacteris que realitzen els processos de depuració biològica, són sensibles als canvis bruscos de temperatura, el que evita el tanc de PRFV.
  • Flexibilitat. El P.R.F.V. és un material flexible a l’hora de treballar, de manera que permet la realització de múltiples formes i dissenys, podent-se adaptar a moltes exigències.
  • Material Estanc. Es garanteix una completa estanqueïtat.