Diposits

Caldereria plàstica
Diposits

Diposits en diferents materials com PVC, PVDF, PP, PE, per liquids y gasos corrosius.

Construcció segons plànol amb les dimensions, connexions, suports agitadors, nivells, especificades pel client.

Materials específicament preparats segons producte químic a contenir, temperatura de treball, etc …

Dipòsits calorifugats amb sistema a la part exterior del recobriment del mateix material, per evitar corrosió externa per causa d’esquitxades i possibles fuites de producció.

Dipòsits amb termoplàstics combinats, que sumen les característiques tècniques de l’envàs a les del recobriment en PRFV.