Empresa

Plastindrus SL, empresa creada el 2004 per personal amb més de 20 anys d’experiència en el sector.

Nascuda per aconseguir la màxima satisfacció dels nostres clients en la instal · lació i manipulació de materials plàstics, cobrint totes les etapes del procés productiu, fabricació, muntatge, fins als serveis d’assistència i manteniment.

En constant evolució per oferir un servei adequat a les necessitats dels nostres clients.

Gran diversitat de sistemes de soldadura i aplicacions per als materials emprats en la indústria i tractaments d’aigua.

El manteniment d’instal · lacions i modificacions és una de les nostres línies d’actuació, donant assessorament relacionat amb les nostres especialitats.