Perfileria i estructures

Poliester (PRFV)
Perfileria i estructures

Plastindrus porta a terme el disseny personalitzat i la instal · lació en obra de les estructures de PRFV. Algunes de les aplicacions més habituals realitzades són passarel · les d’accés a dipòsits i depuradores, escales verticals o inclinades, casetes, tanques, etc …

La seva excel · lent resistència a la corrosió fa que sigui el material més adequant per instal · lacions en ambients humits, salins o altament corrosius, dessaladores, pous de bombament, dipòsits d’abastament a poblacions, pantans, plantes químiques, etc.

Els avantatges que ofereixen els perfils de PRFV enfront d’altres materials són una excel · lent relació entre la seva resistència estructural i el seu reduït pes, són inalterables a la corrosió i en conseqüència no requereixen de manteniment, són excel · lents aïllants dielèctrics (evita el risc de descàrregues elèctriques) i no genera interferències en les ones electromagnètiques (radars, estacions d’amplificació de senyal de ràdio-TV).

El procés de disseny i fabricació està certificat segons norma d’assegurament de la qualitat ISO-9001.