Polietilé

Instalacions hidrauliques
Polietilé

Les instal · lacions en Polietilè PE-100 són per les seves característiques molt utilitzades en la conducció d’aigua potable al tractar-se d’un material apte per a ús alimentari.

A causa dels tipus de soldadura existents també és un material molt versàtil a l’hora de la seva instal · lació.

Tipus de soldadura:

– Soldadura a tope, molt segura i eficaç.
– Soldadura mitjançant maniguets electrosoldables.
– Soldadura amb aportació, molt utilitzada en reparacions i peces especials.
– Soldadura per extrusió, variant d’aportació de gran resistència mecànica.