Polipropilé

Instalacions hidrauliques
Polipropilé

Les instal · lacions en Polipropilè PP són per les seves característiques molt utilitzades en la conducció de productes químics.

Les propietats mecanicas en instal · lació són:

– Té bona resistència superficial.

– Té bona duresa superficial i estabilitat dimensinal.

– És un producte lleuger per la seva densitat.

A causa dels tipus de soldadura existents també és un material molt versàtil a l’hora de la seva instal · lació.

Tipus de soldadura:

– Soldadura a tope, molt segura i eficaç.

– Soldadura amb aportació, molt utilitzada en reparacions i peces especials.

– Soldadura per extrusió, variant d’aportació de gran resistència mecànica.