PVC

Instalacions hidrauliques
PVC


Les instal · lacions en PVC Pressió són per les seves característiques molt utilitzades en la conducció de fluids químics.

Entre els avantatges que es poden apreciar respecte a altres materials les més valorades són la seva facilitat d’instal · lació i menor cost.

A causa dels tipus de soldadura existents també és un material molt versàtil a l’hora de la seva instal · lació.

Tipus de soldadura:

– Soldadura mitjançant adhesiu d’unió.
– Soldadura amb aportació, molt utilitzada en reparacions i peces especials.
– Soldadura per extrusió, variant d’aportació de gran resistència mecànica.