Revestiments

Revestiments

Els revestiments anticorrosius s’utilitzen per preservar superfícies estructurals en contacte (o possibilitat) amb líquids altament corrosius (àcids o bases) com a norma general les superfícies són formigó o acer.

En Plastindrus utilitzem mètodes de revestiment segons el fluid operatiu.

Recobriment termoplàstic, les seves característiques el fan materials ser net i molt eficient.

Recobriment PRFV, té un major modelat davant la superfície a cobrir però per contra no és tan homogeni.

Aquests recobriment són molt adequats per cubetes de retenció, dipòsits de formigó, revestiments estructurals d’acer (evitem el contacte directe i com a conseqüència la corrosió).